Mekanisk rengöring – En viktig del av städningen

vad är mekanisk renöring

När man städar är det viktigt att lägga ner tillräckligt med tid på den mekaniska rengöringen. Om man fuskar sig igenom denna del, kommer det städningsarbete man har gjort att vara för gäves. Mekanisk rengöring är verkligen en av de viktigaste delarna av städningen. Om du vill hålla hemmet eller lokalen ordentligt ren, är detta steg ett absolut måste.

Vad är mekanisk rengöring?

Den mekaniska rengöringen är den del av städningen där du tar bort synliga smutslager som bland annat damm, fläckar eller liknande. Mekanisk rengöring skulle till exempel vara att du skrubbar, skurar eller högtryckstvättar en yta. Det finns dock många fler metoder än så. Man kan även komplettera sin mekaniska städning med olika rengöringsmedel för att få smutslagret att lösas upp och släppa lättare.

vad är mekanisk renöring

Vilken typ av mekanisk rengöring du ska använda dig av beror helt på vilken typ av material du ska rengöra. Ett trägolv kräver en helt annan typ av rengöring än till exempel ett stengolv. Vissa material klarar av en typ av rengöring, medan andra material inte alls klarar av den. Läs alltid på lite om det material du ska rengöra innan du börjar, så riskerar du inte att något blir skadat. Läs även instruktionerna på rengöringsmedlen. Där står allt du behöver veta om hur de ska användas och vilka material du kan samt inte kan använda det på.

Varför är den mekaniska rengöringen viktig?

Den mekaniska rengöringen är viktig, då den tar bort riktigt mycket smuts och smittämnen. Om man inte rengör mekaniskt blir det svårt att hålla ytan riktigt ren och steril. Man kan inte bara använda sig av ett rengöringsmedel eller desinfektionsmedel och hoppas på att det räcker, för det gör det tyvärr inte. Bakterier, virus och sporer kan sitta kvar och överleva om de täcks av ett lager av smuts. Smutsen kan alltså skydda smittämnena från rengöringsmedlen. Det är precis därför den mekaniska rengöringen är så viktig. Mekanisk rengöring tar bort smutsen som skyddar smittämnena så att de medel du använder kan ta kål på de få smittämnen som fortfarande finns kvar på ytan.

Noggrannhet ger ett bättre resultat

Ju mer noggrann man är i sin städning, desto bättre blir resultatet. Om man verkligen vill få miljön så hygienisk som möjligt är det verkligen viktigt att vara noggrann. Slarva aldrig med något steg i städningen, speciellt inte den mekaniska rengöringen. Om du ser att smuts sitter kvar även efter att du har rengjort ytan, kan det vara bra att rengöra den igen. Fortsätt att göra rent tills all synlig smuts är borta. Först då kan du börja desinficera ytan med ett desinfektionsmedel.

Man kan alltså inte fuska sig till en helt ren yta. Man måste vara noggrann för att den ska kunna bli helt fri från smittämnen. Detta är något som är viktigt att komma ihåg, speciellt när man ska städa ytor där god hygien är extra viktig. Ett exempel på detta skulle kunna vara arbetsytorna i köket. God hygien är otroligt viktig när man lagar mat och hanterar livsmedel. Var därför extra noggrann när du städar köket eller ett annat rum där livsmedel hanteras.